NÁRODNÝ TURISTICKÝ SYSTÉM SR 

SYSTÉM PRE PLNOHODNOTNÉ ZÁŽITKY A PODPORU CESTOVNÉHO RUCHU

HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU

COVID-19

PODPORA SUBJEKTOV PȎSOBIACICH V CESTOVNOM RUCHU NA SLOVENSKU

Ministerstvo dopravy a vstavby SR (ďalej MDV SR) podrobne sleduje a vyhodnocuje dianie a vývoj na trhu v sektore cestovného ruchu spôsobené pandémiou COVID-19. Sekcia cestovného ruchu MDV SR pracuje na spájaní subjektov, ktoré v cestovnom ruchu pôsobia a v spolupráci s partnermi pripravila balíček systémovej pomoci pre podporu propagácie a digitalizácie subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu. Práve v tejto situácii, ktorá je charakteristická obmedzeniami osobného kontaktu je nevyhnutné čoraz viac sa orientovať na využívanie moderných nástrojov komunikácie, ktoré sú už každodennou súčasťou našej doby. Cieľom tejto aktivity je maximalizovať efekt propagácie subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu, a vytvoriť možnosti jednoduchej, užívateľsky orientovanej online rezervácie služieb pre účastníkov cestovného ruchu.

CIEĽ PROJEKTU

Cieľom projektu je subjektom poskytujúcim služby v cestovnom ruchu vytvoriť ich profil a umožniť im využívať online nástroje na efektívny predaj ich služieb. Kompletné dáta o subjektoch, s prepojením na online nástroje, sa prostredníctvom tohto systému ukladajú do centrálneho úložiska, ktorý je v manažérskej kompetencii jednotlivých Oblastných organizácií cestovného ruchu. Tieto dáta sú následne cez API rozhranie poskytované všetkým turistickým webovým portálom, ktoré môžu zobrazovať informácie o zapojených subjektoch spolu so zobrazením ich rezervačného formuláru. 

Vďaka tomuto systému postačuje subjektu vytvoriť si len jeden profil a jeden online nástroj na predaj svojich služieb. Za 5 minút si rezervačný formulár implementuje na svoj web, facebook a profil s jeho rezervačným formulárom sa zobrazí automaticky aj na desiatkach slovenských a českých turistických portálov spolu s propagáciou na Národnom turistickom portáli slovakia.travel, ktorý mu zabezpečí aj prezentáciu jeho ponuky služieb nielen pre domácich, ale aj zahraničných návštevníkov Slovenska.

0
+
bodov záujmu
0
+
trás
0
+
ubytovacích zariadení
0
+
podujatí ročne

 

STRATEGICKÍ PARTNERI PROJEKTU

Na Národnom turistickom systéme SR spolupracujú rôzne významné organizácie z oblasti smart projektov, kartových systémov a Univerzita Mateja Bela s katedrou Cestovného ruchu.

Chceme touto cestou poďakovať Ministerstvu dopravy a výstavby SR ako hlavnému partnerovi za výbornú spoluprácu na tomto projekte, ďalej všetkým partnerom a experom v rôznych oblastiach, ktorí ocenili myšlineku a pomáhajú nám ju naplniť, všetkým krajským a oblastným organizáciam cestovného ruchu za dôveru, ktorú nám dávaju a všetkým tým, ktorí sa na projekte zúčasnili, čím mu pomáhajú rásť! Snažíme sa vytvoriť týmto startupom niečo jedinečné a svetové.
Bez Vás by to nešlo!

Všetky práva vyhradené nationaltourism.sk