REGISTRÁCIA

Neváhajte registrovať Vaše ubytovacie zariadenie do Národného turistického systému SR so všetkými výhodami a prínosmi pre Vaše zariadenie. 

Po registrácií Vás bude v priebehu niekoľkých dní kontaktovať náš pracovník, ktorý Vám vytvorí, alebo upraví profil na portáli a v mobilnej aplikácií NTS SR a aktivuje všetky služby.