STAŇTE SA SÚČASŤOU NÁRODNÉHO TURISTICKÉHO SYSTÉMU

Buďte v centre pozornosti turistov a získajte viac návštevníkov

O PROJEKTE

Projekt oficiálneho Národného turistického systému SR je vytváraný ako slovenský startup, pod záštitou 
Ministerstva dopravy a výstavby SR. Projekt bude neustále zlepšovaný a funkcie sa budú rozširovať. Dozerajú a spolupracujú na ňom významné inštitúcie a projekt spája aj ďalšie zaujímavé Slovenské turistické startupy, ticketovacie spoločnosti a dopravcov do jednej platformy.

Projekt má za cieľ spojiť cestovný ruch na Slovensku v digitálnej forme a priblížiť ho turistovi. Turista si nájde všetky informácie na webovom portáli, bod si hneď rezervuje a vytvorí svoj výlet. Všetko si môže dopredu zaplatiť a svoj vytvorený plán si stiahne do mobilnej aplikácie. Tá ho znaviguje na dané miesto a povie mu viac informácií o mieste. Všetky rezervácie sa turistovi prenesú na celoštátnu turistickú kartu, ktorá slúži ako e-woucher a na získavanie vernostných bodov a výhod. 

Projekt je plne transparentný a prešiel aj diskusiou cez platformu Slovensko digital s kladnými reakciami. Kompletný systém bol vytvorený pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR za cenu 19 992 Eur s DPH a je budovaný ako startup, bez ďalších doplnkových dotácií za rozvoj, alebo prevádzkovanie. 

REGISTRUJTE SA DO 20. 12. 2018
A ZÍSKAJTE TERAZ PREZENTÁCIU VÁŠHO ZARIADENIA A POUŽÍVANIE VŠETKÝCH SYSTÉMOV
SPOLU S MODULOM REKREAČNÝCH POUKAZOV

BEZPLATNE

ČO ZÍSKATE

Profil na webovom portáli a v turistickej mobilnej aplikácií Národného turistického systému SR

Umiestnime Váš profil s rezervačným formulárom, balíčkami, poukážkami, eventami a vstupenkami na doméne slovakia.travel s návštevnosťou takmer 200 000 ľudí mesačne, aby Vás domáci aj zahraničný návštevníci ľahko objavili. Následne si Vaše zariadenie môžu pridať do plánu svojho výletu a rezervovať.

Propagácia na ďalších turistických a informačných portáloch

Vďaka unikátnym spoluprácam, náš projekt, alebo Váš profil s rezervačným formulárom, poukážkami, balíkmi eventami a vstupenkami umiestnime nie len na webe NTS, ale aj na turistických internetových portáloch s návštevnosťou vyše 2 000 000 ľudí mesačne a v informačných systémoch viac ako 1000 firiem, ktoré majú viac ako 300 000 zamestnancov, aby sme Vás maximálne propagovali.

Online rezervačný systém

Aktivujeme Vám online rezervačný systém, ktorý môže fungovať samostatne ako rezervačná kniha, alebo je systémy prepojený na Váš PMS (Travel data, Oberon, Previo, Horec, Hores). V našom online rezervačnom systéme nájdete zoznam hostí, manažment izieb / sezón / flexi rate, pobytové balíčky, rezervačný kalendár, online rezervačný formulár s platbou pre Váš web, FB, NTS a iné, opcie rezervácií, nastavovanie storno podmienok, fakturácie, channel manager (pre slovenské a zahraničné rezervačné platformy), hodnotiace emaily od hostí, manažment upratovania, štatistiky.

Benefitný a vernostný systém s platbou a funkciou rekreačného poukazu

Systém zvýši Vašu atraktivitu medzi držiteľmi oficiálnej národnej turistickej karty. Nastavte si benefitný a vernostný systém podľa vlastného uváženia a poďakujte sa zákazníkom. Karta slúži ako e-pass, na zbieranie vernostných bodov a získavanie benefitov pri každej platbe cez internet, alebo cez POS terminál. Karta slúži aj ako rekreačný poukaz, ktorú dnes vlastní viac ako 100 000 zamestnancov firiem. Môže byť využitá aj ako dopravná karta, hotelová karta, lyžiarska karta a podobne.

Spätná väzba

Turisti, ktorí Vás navštívia, budú môcť Vaše zariadenie a zamestnancov ohodnotiť. Tak spoznáte svoje silné stránky, ale dozviete sa aj to, čo by ste mali zlepšiť. Najlepšie zariadenia budú odmenené aj certifikátom.

Štatistické výstupy

Získate rôzne štatistické výstupy o využívaní, o zdrojoch, ktoré Vám priniesli klientov, koľko z nich sú pravidelní a koľko noví klienti, prehľady podľa období, vyťaženosť podľa období a podobne.

Ďalšie marketingové nástroje

Podľa štatistík a vyťaženosti Vašich prevádzok Vám navrhneme ďalšie možnosti propagácie, ktorá Vám prinesie ďalších klientov do menej vyťažených období.

Podpora

Získate plnú podporu nášho tímu a našich partnerov. Tento projekt budeme pre Vás aj naďalej zlepšovať podľa najnovších trendov a užívateľskej skúsenosti.

Teraz získate ZADARMO používanie všetkých systémov a kompletnú prezentáciu na všetkých portáloch a mobilných aplikáciách.