STAŇTE SA SÚČASŤOU NÁRODNÉHO TURISTICKÉHO SYSTÉMU SR

Buďte v centre pozornosti turistov a získajte viac návštevníkov

O PROJEKTE

Projekt oficiálneho Národného turistického systému SR je vytváraný ako slovenský startup pod záštitou
Ministerstva dopravy a výstavby SR. Nejde o statický projekt, ale jeho ambíciou je kontinuálne zabezpečenie neustálych zlepšovaní prostredníctvom rozširovania jeho funkcionalít. Spolupracujú a podieľajú sa na ňom významné inštitúcie z roznych sfér štátneho a súkromného sektora, pričom v rámci projektu dochádza k spájaniu ďalších zaujímavých slovenských turistických startupov, ticketovacích spoločností a dopravcov do jednej platformy.

Projekt má ambíciu spojiť cestovný ruch na Slovensku v digitálnej forme a priblížiť ho turistovi. Turista si pred cestou nájde všetky potrebné informácie na webovom portáli, body svojho záujmu si hneď rezervuje a vytvorí svoj vlastný výlet. Systém mu umožní si všetko dopredu zaplatiť a svoj vytvorený plán stiahnuť do mobilnej aplikácie (Android / iOS). Mobilná aplikácia ho znaviguje k plánovaným cieľom a poskytne mu viac informácií o vybraných miestach. Všetky rezervácie sa turistovi prenesú na národnú turistickú kartu, ktorá slúži ako e-voucher a zároveň aj na získavanie vernostných bodov a výhod. V tejto chvíli je spustený webový portál a mobilná aplikácia pre Android a iOS. Národná turistická karta je v procese implementácie, aby mohla byť spustená v tomto roku 2020/2021. Na webovom portáli je momentálne registrovaných viac ako 760 atrakcií, 2 800 ubytovacích zariadení, 300 turistických trás a cyklotrás a 2 500 podujatí ročne. Podkladové informácie sú sťahované z turistických systémov oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu, ticketovacích spoločností, hotelových systémov, dopravných systémov a systému predpovedi počasia.

Cieľom projektu je subjektom, ktoré poskytujú služby v cestovnom ruchu vytvoriť profil a poskytnúť im online nástroje na efektívny predaj svojich služieb ako online rezervačný system, vernostný kartový systém s rôznymi doplnkovými službami. Kompletné dáta o subjektoch s prepojením na online nástroje sa ukladajú do centrálneho úložiska systému MAPPA, ktorý manažujú jednotlivé oblastné organizácie cestovného ruchu. Tieto dáta sú cez API rozhranie poskytované všetkým turistickým webovým portálom, ktoré môžu zobrazovať informácie o subjektoch spolu so zobrazením ich rezervačného formuláru. Vďaka tomu stačí subjektu si vytvoriť len jeden profil a spravovať tak len jeden online nástroj na predaj svojich služieb a pričom tým získa kompletnú propagáciu na desiatkach slovenských a českých turistických portálov spolu s propagáciou na národnom turistickom portáli slovakia.travel, ktorý mu zabezpečí aj nadnárodnú prezentáciu. Zároveň rezervačný formulár si vie registrovaný subjekt vložiť za 5 minút aj na svoju webovú stránku či Facebook a predávať aj cez svoje kanály online. 

Projekt je plne transparentný a prešiel aj diskusiou cez platformu Slovensko digital s kladnými reakciami. Kompletný systém bol vytvorený pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR za cenu 19.992,- EUR s DPH a je budovaný ako startup, bez ďalších doplnkových dotácií štátu na jeho rozvoj, alebo prevádzku.

Na projekte neustále usilovne pracujeme. V tíme máme ľudí, ktorí vytvorili a dodnes prevádzkujú najväčšie turistické systémy na Slovensku a v Českej republike so státisícovými návštevnosťami mesačne, ale aj významných expertov na online analýzy, marketing a smart riešenia.

ČASTI PROJEKTU

INTERNETOVÝ PORTÁL

Internetový portál umožní turistom naplánovať si svoj výlet do formy prehľadného itineráru. Vyberať si môžu z ponuky viac ako 760 bodov záujmu, 2 800 ubytovacích zariadení, 300 turistických trás a cyklotrás a 2 500 podujatí ročne. Všetky svoje výbery si úžívatelia môžu filtrovať podľa svojich preferencií, vložiť medzi obľúbené položky alebo do plánovača výletov, rezervovať si ich online, a následne zaplatiť so zapísaním do služby e-pass. K výletu si okamžite môžu zakúpiť aj lístok na vlak, pričom im systém predvyplní najbližšiu stanicu k ich cieľovému bodu výletu. 

REZERVAČNÝ MODUL

Máme vytvorený online rezervačný systém pre ubytovanie, gastronomické prevádzky, služby, vstupenky a požičovne.

Pre online rezervácie poskytneme všetkým ubytovacím zariadeniam rezervačný modul s možnosťou používať ho ako plnohodnotnú digitálnu hotelovú knihu s channel managerom, samostatný channel manager, alebo v prípadne potreby s možnosťou priameho prepojenia s hotelovým systémom Horec, Hores, Horecagroup, Oberon a Previo. Návštevník takto uvidí reálne kapacity na stránke alebo v mobilnej aplikácií a vie si okamžite zakúpiť balíček alebo izbu.  Rezervačný systém je prepojený okrem turistického webu a mobilnej aplikácie aj na rôzne slovenské a české predajné kanály, na ktorých má ubytovacie zariadenie profil aj s online rezervačným formulárom a ktoré majú návštevnosť cez 2 000 000 návštevníkov mesačne. Systém zautomatizuje zariadeniu všetky rezervácie a zabezpečí mu predaj kapacít. Tento náš systém používa na Slovensku viac ako 400 ubytovacích zariadení.

Službám a gastro prevádzkam implementujeme online rezervačný systém s možnosťou online rezervácie, tvorbou balíčkov, darčekových poukážok a eventov. Systém je modulovateľný a prispôsobí sa akejkoľvek prevádzke. Tento náš systém používa napríklad Jamie Olivier vo Viedni a Budapešti, ale aj Zdeněk Pohlreich vo všetkých svojích reštauráciach

Rezervačný systém pre vstupenky ponúka online predaj vstupov na atrakcie alebo na podujatia. Tento náš systém používal napríklad pre svoje špeciálne turné IMT Smile.

Rezervačný systém pre požičovne zabezpečí online rezerváciu bicyklov, kolobežiek, ale vďaka jeho funkciám je možné požičiavať cez neho aj automobily. Tento náš systém používa napríklad Mercedes Slovensko pre všetky svoje prevádzky.

Rezervačný formulár je implmentovaný na turistický portál, do mobilnej turistickej aplikácie, na rôzne externé stránky, ale aj na Facebook stránku a Facebook zariadenia. 

Rezervácie môžu byť neplatené, ale aj platené. O rezervácií príde návštevníkovi potvrdzovací email, sms a môže sa mu vstupenka naviazať na jeho turistickú kartu. 

 

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V roku 2017 bolo až 65% ľudí držiteľmi smartfónov, pričom aplikácie sú ich bežnou súčasťou. Naša mobilná turistická aplikácia (Android / iOS) dopĺňa webový portál a je vhodná do terénu, kde turista nemá pri sebe počítač. Nájdete tam všetky atrakcie, trasy, podujatia a plánovač, ktorý sa synchronizuje s webom, navigáciu k bodom záujmu, možnosť nájsť body v okolí pomocou GPS, aktuálne počasie, rezervačný systém a asistenta počas pobytu v hoteli. Jednoducho všetko, čo budete potrebovať v teréne.

TURISTICKÁ KARTA

Súčasťou projektu je aj unikátny projekt národnej turistickej karty, ktorý zvýhodní turistov na celom Slovensku. Karta slúži na platenie, zbieranie vernostných bodov, získavanie zliav, prednostného vybavenia, umožňuje vstupy zadarmo do vybraných zariadení a slúži ako rekreačný poukaz.

Karta vďaka najnovším technológiám môže byť použitá aj ako e-pass. E-pass je dopredu zakúpená služba, vstupenka, voucher či poukážka, ktorá sa nahrá „na kartu“ a cez POS terminál sa pri jej využití držiteľ len verifikuje. Karta je multifunkčná, takže sa dá použiť všade tam, kde je bezkontaktná technológia (napr. doprava, lyžiarske strediská, hotely a podobne).

IMPLEMENTÁCIA

25. 01. 2018 sa spustila prvá etapa - testovacia verzia systému webového portálu trip.slovakia.travel a mobilnej aplikácie pre Android a Apple iOS. Máme momentále v databáze viac ako 1 800 bodov. Stále pracujeme na rozširovaní a denne pridávame ďalšie body záujmu a podujatia.

11. 05. 2018 sme spustili prvých viac ako 40 bodov, ktoré si na webovom portáli trip.slovakia.travel môžete nie len pozrieť, naplánovať, ale aj online zarezervovať, ak má bod označenie . Body s online rezerváciou budú pribúdať každým dňom vo všetkých kategóriach.

07. 06. 2018 sme spustili v spolupráci so ZSSK možnosť zakúpiť si cestovný lístok s predvyplnenou cieľovou stanicou pre viac ako 1 000 bodov s označením (tvorené ešte so starým portálom ŽSSK u nového sa čaká na API zo strany ŽSSK).

01. 08. 2018 sme nasadili na webový portál viac ako 300 turistických trás a cyklotrás, ktoré si automaticky sťahujeme z turistických organizácií.

10. 08. 2018 sme spustili aktualizovanú verziu mobilnej aplikácie, ktorá má nové funkcie a je postavená na novej technológií.

20. 09. 2018 prepojili sme pre Vás turistické organizácie, ticketovacie spoločnosti a vďaka tomu si môžete pozerať a kupovať lístky na viac ako 2 500 podujatí ročne.

25. 11. 2018 implementovali sme prvú etapu Národnej turistickej karty spolu s online rezervačným systémom pre ubytovacie zariadenia (ako channel manager, alebo ako plnohodnotný rezervačný systém). 

01.08. 2019 online predáva svoje kapacity už viac ako 320 atrakcií, gastronomických prevádzok a ubytovacích zariadení. 

17. 05. 2020 spustenie konečných príprav implementácie rezervačného systému pre služby, gastronomické a ubytovacie zariadenia, podujatia a požičovne do všetkých prevádzok na území Slovenskej republiky.

0
+
bodov záujmu
0
+
trás
0
+
ubytovacích zariadení
0
+
podujatí ročne

Chcete nás pochváliť, alebo nám poslať nápad na zlepšenie projektu, či záujem o spoluprácu? Prosím, napíšte nám a určite sa Vašim podnetom budeme zaoberať.

Chcete zaregistrovať svoj turistický bod (atrakciu, gastronomickú prevádzku, alebo ubytovacie zariadenie) a tým získať množstvo výhod?

Chceme touto cestou poďakovať Ministerstvu dopravy a výstavby SR ako hlavnému partnerovi za výbornú spoluprácu na tomto projekte, ďalej všetkým partnerom a experom v rôznych oblastiach, ktorí ocenili myšlineku a pomáhajú nám ju naplniť, všetkým krajským a oblastným organizáciam cestovného ruchu za dôveru, ktorú nám dávaju a všetkým tým, ktorí sa na projekte zúčasnili, čím mu pomáhajú rásť! Snažíme sa vytvoriť týmto startupom niečo jedinečné a svetové.
Bez Vás by to nešlo!

Všetky práva vyhradené nationaltourism.sk